Szczegółowe przydziały uczniów do poszczególnych grup dostępne są w sekretariacie szkoły.