Technikum nr 8 otrzymało dofinansowanie do projektu Erasmus+ pt.”Energetycznie w Dorosłe Życie”!
W ramach projektu w roku 2018 i 2019 wyjedzie łącznie 40 uczniów Naszej Szkoły na 3 tygodniowe praktyki do słonecznej Hiszpanii! Będą mieli okazję poznać specyfikę pracy hiszpańskich firm branży energetycznej i telekomunikacyjnej oraz zwiedzą piękne zakątki Andaluzji!
Całość przedsięwzięcia finansowana ze środków UE.

Jest to już trzeci projekt który został pozytywnie zaakceptowany przez Agencję Narodową w Warszawie!