tel. +48 32 2588314 | e-mail: sekretariat@tech8katowice.pl

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

Erasmus’20222023-05-01T11:05:07+02:00


Erasmus+
„Zawody przyszłości – pewne jutro!”

Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach
rozpoczyna

REKRUTACJĘ

do projektu:

„Zawody przyszłości – pewne jutro!”

skierowanego do dziewcząt i chłopców z naszej szkoły uczęszczających do klas III i IVa oraz IVb, kształcących się w kierunku:

 • technik telekomunikacji,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik urządzeń dźwigowych

Termin stażu: 17.04.2023 – 12.05.2023 + 2 dni podróży

Miejsce stażu: Grecja, Rethymno

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych wśród 28 uczniów Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach. Projekt ma także na celu wzrost umiejętności językowych, społecznych i organizacyjnych u uczniów

W ramach projektu zapewniamy:

 • atrakcyjny staż w greckim przedsiębiorstwie,
 • transport,
 • noclegi i wyżywienie,
 • kieszonkowe,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • ubezpieczenie,
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariacie szkoły, w gablocie informacyjnej oraz do pobrania poniżej. Formularz rekrutacyjny można pobrać w sekretariacie szkoły oraz na stronie.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Formularz Rekrutacyjny jest również do pobrania w sekretariacie szkoły.

Termin oddania Formularza do sekretariatu szkoły lub u koordynatora projektu (p. Aleksandra Dudziak)

do 13 grudnia 2022.

RELACJA Z WYJAZDU!

Go to Top