Dzisiaj rozwijamy temat zanieczyszczeń mórz i oceanów,
ponieważ jest to problem, który bardzo szybko się powiększa.
Do 2050 roku masa śmieci w wodach będzie większa niż masa ryb!
Mamy nadzieję, że zastosujecie profilaktykę i będziecie dbali o wody na naszej planecie.