Zajęcia Policyjne

Technikum 8 w Katowicach w swojej (trwającej od ponad 12 lat), ofercie edukacyjnej klas mundurowych przez ostatnie dwa lata kierunek wojskowy uzupełnia także kierunkiem policyjnym. Takie zróżnicowanie pozwala każdemu amatorowi „mundurowej przygody” na znalezienie dla siebie odpowiedniej ścieżki i drogi do udzielenia odpowiedzi na pytanie:

„czy ta konkretna służba mundurowa (wojsko czy policja), jest dla mnie?

W poszukiwaniu tej odpowiedzi pomagają doświadczeni nauczyciele przedmiotów mundurowych, oficerowie z ponad 12 letnim stażem nauczyciela oraz ponad 20 letnim stażem w mundurze (służba w różnych strukturach i na różnych stanowiskach).

Czym jest szkolenie „policyjne”
w Technikum Nr 8 ?!

Zajęcia na kierunku policyjnym odbywają się w warunkach zbliżonych do pracy / służby policjanta: praca na dokumentach, mundur, dyscyplina, poligony, marsze kondycyjne, strzelectwo z prawdziwej broni palnej (pistolet, pistolet maszynowy, strzelba gładko lufowa), a także wizyty i kontakty z czynnymi funkcjonariuszami. Wbrew groźnie brzmiącym zapowiedziom program szkolenia mundurowego jest doskonale dostosowany do możliwości percepcyjnych i kondycyjnych naszych uczniów uwzględniając ich potrzeby i poziom w tym zakresie.

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych tematycznych z zakresu: strzelectwa, posługiwania się pałką wielofunkcyjną „Tonfa” oraz zajęciach będących konsultacjami do lekcji.