Dyrektor Szkoły:

mgr Krzysztof Kurowski

Kierownik Szkolenia Praktycznego:

mgr inż. Dawid Tąta