Proszę zapoznać się z planem lekcji obowiązującym od 14 września 2020r.