Film promocyjny do konkursu Kuratorium Oświaty w Katowicach
„Poznaj kształcenia zawodowe w Naszej Szkole!”