REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Absolwenci Szkoły Podstawowej

Regulamin Rekrutacji dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Terminy naboru zostaną podane wkrótce
przez Ministra Edukacji Narodowej