Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zachęcamy do zapoznania się z wymogami i zachęcamy do wsparcia tak ważnej społecznie działalności.

Pismo informacyjne
Plakat
ulotka
Pobierz plik
Pobierz plik
Pobierz plik