Jest to nowy zawód wprowadzony do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w 2014 roku w związku z prężnym rozwojem branży zajmującej się produkcją i usługami w zakresie klimatyzacji. Technik chłodnictwa i klimatyzacji zdobywa kwalifikacje do instalacji, obsługi oraz modernizacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, mieszkalnych i w transporcie. Nabywają umiejętności w zakresie montażu i instalacji sprężarek, termostatów, agregatów i izolacji termicznych. Potrafią programować urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne oraz montować połączenia, układy hydrauliczne i pneumatyczne, zespoły i mechanizmy urządzeń chłodniczych, klimatyzatory lub systemy klimatyzacyjne. Zdobywają umiejętności dopasowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:3M1A9577-263x263

  • firmach zajmujących się projektowaniem, montażem, naprawą i modernizacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
  • firmach monitorujących stan techniczny tych instalacji oraz urządzeń, przeprowadzających konserwację i zajmujących się ich obsługą
  • własnych firmach działających w tej branży

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
E.31. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych