Nowy zawód – technik urządzeń dźwigowych

Technik urządzeń dźwigowych jest nowym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2014 roku.  Nabór do tej klasy  – podobnie jak na inne kierunki – odbywa się do klasy cywilnej i mundurowej(wojskowej lub policyjnej).

Windy – urządzenia dźwigowe – są wokół nas – w blokach, instytucjach galeriach handlowych!
Dotychczas,  montażu, naprawy, przeglądu tych istotnych środków transportu podejmowali się ludzi różnych branży – elektrycy, mechanicy i inni fachowcy. Na rynku pracy poszukiwani są jednak specjaliści wykształceni właśnie w tej branży – znający zagadnienie od podstaw! Stąd stworzono ten ciekawy i potrzebny zawód!

Podczas kształcenia uczniowie powinni być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń dźwigowych;
2) oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;winda
3) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
4) dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
5) organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Podbudowa kształcenia opierają się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki. Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– kwalifikację E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
– kwalifikację E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

logo-pspd-02 Technikum nr 8 podpisało porozumienie o współpracy dydaktycznej z największym zrzeszeniem producentów dźwigów – Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów – PSPD. Porozumienie o objęciu patronatem uczniów klas uczących się zawodu technik urządzeń dzwigowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy-pracodawców dźwigowych z Katowic przy realizacji tego trudnego ale jak potrzebnego dla naszej branży przedsięwzięcia.

 

 

logoliftbudNasza szkoła nawiązała również współpracę z firmą Liftbud – czołową firmą zajmującą się produkcją oraz konserwacją urządzeń dźwigowych. Dzięki tej współpracy uruchomimy wkrótce nowoczesną pracownię urządzeń dźwigowych, nasi uczniowie będą mieli zapewnione praktyki miesięcznej w firmie Liftbud natomiast najlepsi absolwenci mogą liczyć na interesującą pracę w tej firmie!

Zachęcamy do wyboru tego kierunku!

Szczegóły podstawy programowej znaleźć można na http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311940