Technik Urządzeń Dźwigowych

Technik urządzeń dźwigowych jest nowym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2014 roku.

Nabór do tej klasy – podobnie jak na inne kierunki – odbywa się do klasy cywilnej i mundurowej(wojskowej lub policyjnej).

Windy, schody ruchome – urządzenia dźwigowe – są wokół nas –

w blokach, instytucjach galeriach handlowych!

Dotychczas, montażu, naprawy, przeglądu tych istotnych środków transportu podejmowali się ludzi różnych branży – elektrycy, mechanicy i inni fachowcy.
Na rynku pracy poszukiwani są jednak specjaliści wykształceni właśnie w tej branży – znający zagadnienie od podstaw!

Stąd stworzono ten ciekawy i potrzebny zawód!

Podczas kształcenia uczniowie powinni być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania urządzeń dźwigowych;
  • oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych
  • wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
  • dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
  • organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Podbudowa kształcenia opierają się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki.

Technikum nr 8 podpisało porozumienie o współpracy dydaktycznej z największym zrzeszeniem producentów dźwigów – Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów – PSPD. Porozumienie o objęciu patronatem uczniów klas uczących się zawodu technik urządzeń dźwigowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy-pracodawców dźwigowych z Katowic przy realizacji tego trudnego ale jak potrzebnego dla naszej branży przedsięwzięcia.