W czwartek 29 listopada o godzinie 17:30 odbędą się zebrania rodziców wg harmonogramu:
klasa 1A – p. Maciej – s.26
klasa 1B – p. Nowak – s.34
klasa 2A – p. Laska – s.31
klasa 2B – p. Sitek – s.24
klasa 3A – p. Bieniek- s.36
klasa 4a – p. Waluga – s.23

Tematyką spotkań będą sprawy bieżące oraz proponowane oceny semestralne wraz z zagrożeniami oceną niedostateczną.

W godzinach 18:00 – 19:00 odbędą się konsultacje z nauczycielami.

ZAPRASZAMY!