HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Lp. Termin Treść
 1. 22.09.2016r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, itp.
 2. 01.12.2016 Zebrania. Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji  o uczniach.
 3. 09.02 2017 konsultacje
 4. 30.03.2017 Spotkanie klasowe z wychowawcą-Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji   o uczniach
 5. 25.05.2017 Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią             z zachowania.Konsultacje indywidualne-przedstawienie informacji o osiągnięciach i problemach uczniów