Zapraszamy rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 na spotkanie z Dyrektorem szkoły w dniu 11 sierpnia (czwartek):
godz. 18:00 – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
godz. 18:45 – technik telekom/technik chłodn. i klim./technik urządz. dźwig.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 4.