Dyrektor Technikum nr 8 informuje, że w dniu 14 sierpnia sekretariat szkoły będzie nieczynny – dzień wolny za 15 sierpnia.