Matury 2020 – komunikat MEN

2020-04-27T10:40:17+02:00

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. TERMINARZ EGZAMINÓW: KOMUNIKAT MEN