Działamy dalej!
Zachęcamy do kupna jednej z cegiełek na naszej zbiórce. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na dalsze działania w ramach uświadamiania społeczności o skali opisywanego problemu.
Razem walczmy z konsumpcjonizmem odzieżowym!