Szkoła

Home|Harmonogram, Komunikaty

Harmonogram, Komunikaty

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec’2023

Harmonogram egzaminów czerwiec' 2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Procedury

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat o pomocach – część pisemna
Komunikat o pomocach – część praktyczna