Harmonogram matur dostępny jest w dzienniku Vulcan, natomiast absolwentów, którzy nie mają już dostępu do dziennika zachęcam do zapoznania się z harmonogramem poniżej:

Harmonogram Matur
Procedury sanitarne
Pobierz plik
Pobierz plik