Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się
w dniu 1 września 2020 roku według następującego porządku:

  • godz. 9:00 sala nr 4klasa 1a (telekom-dźwigi-klima) – spotkanie z dyrektorem i wychowawcą
  • godz. 11:00 sala nr 4klasa 1b (energetyka odnawialna) – spotkanie z dyrektorem i wychowawcą
  • godz. 10:00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas drugich, spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu dostępnego przy wejściu do szkoły)
  • godz. 10:30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich
    i czwartych, spotkania uczniów z wychowawcami (przydział sal wg wykazu dostępnego przy wejściu do szkoły)

Tego dnia obowiązuje reżim sanitarny:

  • Każdy uczeń powinien posiadać maseczkę która powinna być założona wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu. Maseczki nie obowiązują w sali lekcyjnej po zajęciu miejsca w ławce.
  • Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
  • Podczas spotkań obowiązuje strój galowy.