Uzupełniony arkusz należy wysłać w zadaniach na Teams oraz na adres:

g.kolodziej@tech8katowice.pl