Szkoła

Home|Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

KALENDARZ
roku szkolnego 2022/2023

 

Koniec I semestru – 6 stycznia 2023r. (piątek)

do 5 grudnia 2022(poniedz)- zagrożenia i oceny przewidywane

do 4 stycznia 2023 do godz.15:00 – wystawianie ocen za I semestr

23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023 – zimowa przerwa świąteczna

12 stycznia 2013(czwartek)– konferencja klasyfikacyjno – podsumowująca I semestr

Ferie zimowe –16.01.2023-27.01.2023.

II półrocze od 09 stycznia 2023r.

6 – 11 kwietnia 2023 Wiosenna Przerwa świąteczna

do 17 maja 2023r.(środa) – zagrożenia i przewidywane oceny roczne

do 18 maja 2023r. (czwartek) – poinformowanie rodziców

o zagrożeniach

do 14 czerwca 2023(środa) – wystawianie ocen rocznych

15 czerwca 2023(czwartek) – konferencja klasyfikacyjna

23 czerwca 2023r.(piątek) – zakończenie roku szkolnego 2018/2019

27 czerwca 2023r (wtorek) – konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023

Klasy maturalne

do 15 marca 2023 (śrdoa )-zagrożenia

16 marca 2023 (czwartek) –zebranie rodziców klas maturalnych

19 kwietnia 2023 (środa) – wystawianie ocen w klasach

maturalnych

20 kwietnia 2023 (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna dla klas

maturalnych

28 kwietnia 2023( piątek) – pożegnanie klas maturalnych