Kierunki Kształcenia

Technikum nr 8 jest publiczną średnią, techniczną szkołą państwową kształcącą na kierunkach które są nie tylko ciekawe i rozwojowe ale również zapewniające dobrze płatną pracę po ukończeniu szkoły, gdyż zapotrzebowanie na fachowców w tych dziedzinach wciąż rośnie.

W roku szkolnym 2023/2024 Technikum nr 8 przeprowadza nabór do 3 klas:

Technik Telekomunikacji – 20 miejsca

Technik Urządzeń Dźwigowych – 10 miejsc

przedmiot rozszerzony: język angielski lub matematyka (do wyboru)

Przedmioty Punktowane – świadectwo:

 • Język Polski – max. 20pkt.
 • Matematyka – max. 20pkt
 • Język Obcy (wyższa ocena) – max. 20pkt.
 • WF,Informatyka (wyższa ocena) – max. 20pkt.
 • świadectwo z wyróżnieniem – 5pkt.
 • szczególne osiągnięcia – max. 13pkt
 • wolontariat – 2pkt.

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej – 32 miejsca

przedmiot rozszerzony: język angielski lub matematyka (do wyboru)

Przedmioty Punktowane – świadectwo:

 • Język Polski – max. 20pkt.
 • Matematyka – max. 20pkt
 • Język Obcy (wyższa ocena) – max. 20pkt.
 • WF,Informatyka (wyższa ocena) – max. 20pkt.
 • świadectwo z wyróżnieniem – 5pkt.
 • szczególne osiągnięcia – max. 13pkt
 • wolontariat – 2pkt.

Klasa wielozawodowa:

 • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej – 15 miejsc
 • Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji – 15 miejsc

przedmiot rozszerzony: język angielski lub matematyka (do wyboru)

Przedmioty Punktowane – świadectwo:

 • Język Polski – max. 20pkt.
 • Matematyka – max. 20pkt
 • Język Obcy (wyższa ocena) – max. 20pkt.
 • WF,Informatyka (wyższa ocena) – max. 20pkt.
 • świadectwo z wyróżnieniem – 5pkt.
 • szczególne osiągnięcia – max. 13pkt
 • wolontariat – 2pkt.

Po przyjęciu do klasy uczeń może wybrać czy uczy się w grupie cywilnej czy należy do grupy mundurowej (wojskowej lub policyjnej).
Przypominamy, że jesteśmy jedyną szkołą techniczną w Katowicach w której funkcjonują klasy mundurowe!

Harmonogram Rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

15 maja -19 czerwca'2023

Złożenie wniosku

Złożenie w szkole 1 wyboru wniosku wygenerowanego na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

W systemie rekrutacyjnym wybierasz 3 szkoły – 1,2 i 3 wyboru.
Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse by się u nas uczyć możesz wybrać na 1 i 2 preferencji Technikum nr 8 ale z 2 zawodami.
Po przyjęciu do szkoły istnieje możliwość zmiany kierunku kształcenia na preferowany!

23 czerwca - 10 lipca'2023

Uzupełnienie wniosku

W szkole 1 wyboru

Składasz świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty(kopie lub oryginały )

18 lipca'2023

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych

Teraz już wiesz że możesz być uczniem naszej szkoły!

GRATULACJE!!!

18 lipca- 25 lipca'2023

Potwierdzenie woli

Jesteś prawie uczniem Technikum nr 8!

W tym terminie musisz donieść do Nas oryginały świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożyłeś ich wcześniej).

Na tym etapie określisz w sekretariacie czy chcesz być w grupie mundurowej oraz wybierzesz drugi  – obok angielskiego – język obcy – niemiecki lub hiszpański.

Od 18 lipca'2023

Badania lekarskie

Szkoła wystawi skierowanie na badania

o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie.

26 lipca'2023

Ogłoszenie listy przyjętych

Od tej daty stajesz się uczniem Technikum nr 8 w Katowicach

Widzimy się na rozpoczęciu roku szkolnego! Gratulacje!

Home|Kierunki kształcenia

Podręczniki na rok szkolny
2023/2024

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Pobierz plik
Pobierz plik
Pobierz plik
Pobierz plik
Pobierz plik