Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Technikum nr 8 w Katowicach, ul. Mickiewicza 16.

PKO SA

nr 71 1240 1330 1111 0011 0174 2062

Zachęcamy rodziców do wpłaty bezpośrednio na konto lub w sekretariacie Szkoły.