Zachęcamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do Technikum nr 8 w Katowicach

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Gratulujemy i do zobaczenia we wrześniu!