Harmonogram Próbnego Egzaminu Maturalnego z Nowej Ery

Od 21 stycznia odbędą się wg poniższego harmonogramu próbne egzaminy maturalne.

Egzaminy traktujemy jako formę konsultacji zatem odbędą się w szkole,  stacjonarnie w małych grupach w pełnym reżimie sanitarnym – zatem wszyscy muszę mieć maseczki!

W dniu 21 stycznia klasy 4 zwolnione są z zajęć – w pozostałych dniach uczestniczą w miarę możliwości w zajęciach zdalnych po zakończonym egzaminie próbnym!

Podział poszczególnych uczniów do klas wywieszony będzie przy wejściu szkoły.

Przedmiot termin egzaminu Sala i komisja
Język polski poziom podstawowy 21.01.2021 r. – godz. 9:00 s.4 – p.Maciej
s.0 – p. Folek
s.31 – p. Waluga
Historia poziom rozszerzony 22.01.2021 r. – godz. 9:00 s. 4 – p. Kołodziej
Matematyka poziom podstawowy 22.01.2021 r. – godz. 13:00 s.4 – p.Kubień
s.0 – p. Proboscz
s.31 – p. Nowak
Język angielski poziom podstawowy 25.01.2021 r. – godz. 9:00 s.4 – p. Hasiak
s.0 – p. Dudziak
s.31 -p. Michalska
Język angielski poziom rozszerzony 25.01.2021 r. – godz. 14:00 s. 4 – p. Jacek
Język polski poziom rozszerzony 26.01.2021 r. – godz. 9:00 s. 4 – p. Nawrot
Matematyka poziom rozszerzony 27.01.2021 r. – godz. 9:00 s. 4 – p. Kołodziej
s. 0 – p. Waluga
Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 27.01.2021 r. – godz. 14:00 s. 4 – p. Nawrot
Geografia poziom rozszerzony 28.01.2021 r. – godz. 9:00 s. 4 – p. Folek