Realizacja przez Technikum nr 8
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
w Katowicach
projektu
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie
13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

Spełniliśmy warunki do otrzymania Certyfikatu z realizacji Projektu:

Zrealizowane zadania:

  1. Powołanie szkolnego koordynatora projektu – pani Aneta Gierszal – nauczyciel historii
  2. Zamieszczenie widocznym miejscu plakatu informującego o projekcie.
  3. Opublikowanie logo projektu i informacji
  4. o przystąpieniu do projektu na szkolnej stronie www.
  5. Przygotowano miejsce patriotyczno-historyczne na temat wprowadzenia stanu wojennego.
  6. Przeprowadzono dla uczniów szkoły pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy”
  7. Pani Gierszal oraz pani Kassner wzięły udział w wykładach „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” oraz „Pamięć tych którzy współtworzyli związek „Solidarność””
  8. Przeprowadzono lekcję historii poświęcone stanowi wojennemu.
  9. Wzięliśmy udział w konkursie filmowy oraz w konkursie o stanie wojennym.
  10. Udostępnienie dla Uczniów wirtualnej wystawy przygotowanej przez IPN.