Technik Telekomunikacji

Codziennie korzystasz z telefonu komórkowego i Internetu!

 • Czy zastanawiałeś się jak to możliwe, że doskonale słyszysz w telefonie osoby daleko od Ciebie?

 • Jak to możliwe, że masz dostęp do Internetu w najodleglejszych rejonach świata?

 • W jaki sposób działa telefonia komórkowa i stacjonarna?

 • W jaki sposób realizowana jest transmisja dźwięku i danych?


Tego wszystkiego i o wiele więcej dowiesz się na kierunku Technik Telekomunikacji!

0%
Tylu Polaków korzysta z telefonów komórkowych
0%
Tylu Polaków deklaruje dostęp do Internetu

Technik telekomunikacji montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne.

Zadania zawodowe technika telekomunikacji:

 • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych,
 • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń telekomunikacyjnych,
 • montaż, uruchamianie, testowanie i konserwacja układów elektronicznych oraz urządzeń stosowanych w telekomunikacji,
 • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i kontroli urządzeń telekomunikacyjnych,
 • obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,
 • prowadzenie działalności marketingowej w zakresie usług telekomunikacyjnych,
 • eksploatowanie systemów komutacyjnych, teletransmisyjnych, radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych, zasilających i klimatyzacyjnych stosowanych w telekomunikacji,
 • organizowanie stanowisk pracy własnej i podległych pracowników przy produkcji urządzeń telekomunikacyjnych.

Wybierz zawód przyszłości!
Wybierz TELEKOMUNIKACJĘ!