Szkoła

Home|Wglądy

Wglądy do prac

  1. Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej
Wglądy do prac – zasady

2. Zasady bezpieczeństwa organizowania i przeprowadzania wglądów w 2020 roku

Zasady bezpieczeństwa

3. Wniosek o udostępnienie do wglądu prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Wniosek o wgląd

4. Wniosek o weryfikację sumy punktów po przeprowadzonym wglądzie

Wniosek o weryfikację sumy pkt