Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

Ważne terminy:
  • Zgłoszenia kandydatów do SU do 1 października 2021 roku.
  • 3.10 ogłoszenie listy kandydatów
  • 4 -18.10 kampania wyborcza.
  • 19. 10 roku wyboru.
Kadencja władz samorządu uczniowskiego trwa 1 rok od października 2021 do października 2022r.
Ordynacja wyborcza:
  • Kandydatami do SU mogą zostać uczniowie klas I-IV (po podstawówce) i I-III ( po gimnazjum) z zachowaniem minimum dobry w ubiegłym roku szkolnym.
  • W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie i nauczycieli szkoły.
  • Kampania może być prowadzona jedynie na terenie szkoły. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej w trakcie zajęć lekcyjnych.
  • Głosowanie jest tajne.
  • Spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów konstytuuje się 5-osobowy Zarząd SU, którymi są: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
  • Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, by można je było usunąć bez powodowania szkód. Po zakończeniu kampanii wyborczej wszystkie materiały należy usunąć. Za usunięcie materiałów odpowiadają kandydaci.