Kocham windy

2024-07-09T12:22:45+02:00

Szkoła Kocham Windy! W dniu 21 maja 2024r. odbyła się w Katowicach I edycja Gry miejskiej „Kocham windy”. Wydarzenie zainicjowane przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów ma na celu promocję zawodu technik urządzeń dźwigowych oraz branży dźwigowej, która jest odpowiedzialna za bezpieczny transport pionowy zarówno użytkowników jak i pracowników. Gra skierowana była do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i ich rodziców. Współorganizatorem imprezy w Katowicach było Technikum nr 8, które kształci w tym zawodzie. Patronatem honorowym wydarzenie objęli  Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Prezydent Miasta Katowice. Gra nie mogłaby się odbyć bez [...]