tel. +48 32 2588314 | e-mail: sekretariat@tech8katowice.pl

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

Wydarzenia – ostatnio zakończone

Test

Test

Uzupełnienie wniosku

Złożenie w szkole 1 wyboru wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły(kopie lub oryginały).

Złożenie wniosku

Wygenerowany wniosek na https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/ należy złożyć w szkole pierwszego wyboru

$90
Go to Top