Pracownicze Plany Kapitałowe T8

2021-02-09T21:57:48+01:00

Szkoła Pracownicze Plany Kapitałowe Materiały Informacyjne PPK Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. W imieniu katowickich jednostek oświatowych wybór operatora PPK dokonuje CUW Katowice. Automatycznie zostają zapisani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Osoby w wieku powyżej 55. roku życia i poniżej 70. roku życia przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych. Dlatego pracownicy którzy nie chcą przystępować do PPK mogą pobrać poniżej lub wypełnić deklarację rezygnacji z wpłat na PPK w sekretariacie! Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych na [...]