Szkoła

Home|Aktualności|Wyjście na spektakl

Co jak nie TEATR?!

Wśrodę wybraliśmy się na przedstawienie pt. Terror. Jest to spektakl w formie rozprawy sądowej, w której publiczność wchodzi w rolę ławników i orzeka o winie bohatera. Sztuka grana jest przez aktorów Teatru Śląskiego na sali obrad Sejmu Śląskiego.