Szkoła

Home|Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

6.04.2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie zakupu kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami towarzyszącymi

Zapytanie Ofertowe.pdf

8.04.2021.

Informacja wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego na zakup kotła c.o. wraz z montażem.

Dyrektor Technikum nr 8 w Katowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy ofert wybrano ofertę Zakładu Instalacji Sanitarnych D.Magolon, M.Szczypka z Katowic.