Kierunki Kształcenia

Technikum nr 8 jest publiczną średnią, techniczną szkołą państwową kształcącą na kierunkach które są nie tylko ciekawe i rozwojowe ale również zapewniające dobrze płatną pracę po ukończeniu szkoły, gdyż zapotrzebowanie na fachowców w tych dziedzinach wciąż rośnie.

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła przeprowadza nabór:

Dla absolwentów Szkoły Podstawowej do 5 letniego Technikum:

  • [1a] klasa wielozawodowa (telekomunikacja/urządzenia dźwigowe/chłodnictwo i klimatyzacja) – po 10 miejsc w każdym zawodzie
  • [1b] klasa jednozawodowa (energetyka odnawialna) -32 miejsca

Nabór w tych zawodach zarówno do klasy cywilnej jak i  mundurowej (woskowej lub policyjnej).
Przypominamy, że jesteśmy jedyną szkołą techniczną w Katowicach w której funkcjonują klasy mundurowe!

Wybór uczestnictwa w programie autorskim klasy wojskowej i policyjnej następuje po przyjęciu do szkoły.

W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc, prawdopodobne jest utworzenie dodatkowych oddziałów jak również zmianę kierunku kształcenia po zakończonym procesie rekrutacji i przyjęciu do szkoły