Szkoła

Home|Zebrania z Rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

LP. TERMIN TREŚĆ
1 14.09.2021

(wtorek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, itp.
2 28.10.2021

(środa)

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji  o uczniach klas pierwszych.
3 16.12.2021

(czwartek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą

Konsultacje indywidualne – poinformowanie o zagrożeniach uczniów.

4 24.03.2022

(czwartek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą-

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji  o uczniach; poinformowanie o zagrożeniach w klasach maturalnych

5 19.05.2022

(czwartek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o osiągnięciach i problemach uczniów