Szkoła

Home|Zebrania z Rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

LP. TERMIN TREŚĆ
1 8.09.2022r Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady
Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy
wychowawcy, itp.
2 8.12.2022 Zebrania. Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji
o uczniach, zagrożenia i oceny proponowane
3 16.03.2023 Spotkanie klasowe z wychowawcą-
Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji
o uczniach
4 18.05.2023 Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o osiągnięciach i problemach uczniów