Szkoła

Home|Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna

Kurowski Krzysztof

Dyrektor Szkoły

Nauczyciel Informatyki

k.kurowski@tech8katowice.pl

Tąta Dawid

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

d.tata@tech8katowice.pl

Arendarski Mariusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

m.arendarski@tech8katowice.pl

Bieniek Adam

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

a.bieniek@tech8katowice.pl

Brusik-Bryła Sylwia

Nauczyciel języka niemieckiego

s.bryla@tech8katowice.pl

Demczuk Krystyna

Nauczyciel języka angielskiego

k.demczuk@tech8katowice.pl

Dudziak Aleksandra

Nauczyciel języka angielskiego

a.dudziak@tech8katowice.pl

Folek Aleksandra

Nauczyciel języka hiszpańskiego

a.folek@tech8katowice.pl

Folwarczny Emilia

Nauczyciel specjalista

e.folwarczny@tech8katowice.pl

Gierszal Aneta

Nauczyciel historii i wos

a.gierszal@tech8katowice.pl

Gola Jerzy

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

j.gola@tech8katowice.pl

Hasiak Krzysztof

Nauczyciel informatyki

k.hasiak@tech8katowice.pl

Jacek Anna

Nauczyciel fizyki

a.jacek@tech8katowice.pl

Kaczmarek Anna

Nauczyciel specjalista

a.kaczmarek@tech8katowice.pl

Kassner Monika

Nauczyciel historii i wos

m.kassner@tech8katowice.pl

Knetka Bogdan

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

b.knetka@tech8katowice.pl

Kołodziej Grażyna

Nauczyciel języka polskiego

g.kolodziej@tech8katowice.pl

Kosakowska Mirosława

Pedagog szkolny

m.kosakowska@tech8katowice.pl

Kubień Edward

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

e.kubien@tech8katowice.pl

Laska Rafał

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

r.laska@tech8katowice.pl

Maciej Beata

Nauczyciel matematyki

b.maciej@tech8katowice.pl

Michalska Beata

Nauczyciel języka polskiego

m.michalska@tech8katowice.pl

Nawrot Karol

Nauczyciel wychowania fizycznego

k.nawrot@tech8katowice.pl

Nowak Tomasz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

t.nowak@tech8katowice.pl

Piechaczek Krzysztof

Nauczyciel zajęć policyjnych

k.piechaczek@tech8katowice.pl

Pierzchalski Leszek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

l.pierzchalski@tech8katowice.pl

Proboscz Łukasz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

l.proboscz@tech8katowice.pl

Przybył Anna

Nauczyciel języka polskiego

a.przybyl@tech8katowice.pl

Sitek Dawid

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

d.sitek@tech8katowice.pl

Sitek Marcin

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

m.sitek@tech8katowice.pl

Tumidajska Agnieszka

Nauczyciel matematyki

a.tumidajska@tech8katowice.pl

Waluga Ireneusz

Nauczyciel wychowania fizycznego

i.waluga@tech8katowice.pl

Marta Łyczba

Nauczyciel biologii

m.lyczba@tech8katowice.pl

Zalewski Witold

Nauczyciel zajęć wojskowych

w.zalewski@tech8katowice.pl

Zaucha Radosław

Nauczyciel geografii

r.zaucha@tech8katowice.pl