tel. +48 32 2588314 | e-mail: sekretariat@tech8katowice.pl

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

Strona Główna windy2024-04-23T13:18:28+02:00

ul. Mickiewicza 16
40-092 KATOWICE
tel. (32) 25 88 314
sekretariat@tech8katowice.pl

Witamy w Technikum nr 8
w Katowicach

Celem Szkoły powinno być uczenie
jak myśleć samodzielnie!

Dlaczego warto uczyć się
w Technikum nr 8 w Katowicach?

Wybór szkoły średniej jest jednym z najważniejszych wyborów młodego człowieka wpływający na jego dalsze życie zawodowe!
Proponujemy cztery atrakcyjne, przyszłościowe kierunki kształcenia w klasach cywilnych
i mundurowych – wojskowych lub policyjnych.

Edukacja zawodowa jest kluczem do uzyskania satysfakcji z przyszłej pracy!

Technikum nr 8 z powodzeniem przygotowuje młodych ludzi do samodzielnej pracy
w wybranym zawodzie i podjęcia studiów wyższych

 • Międzynarodowe umięjętności – znajdziesz  pracę w całej Europie

 • Dwa świadectwa – nie tylko Matura ale dodatkowo Dyplom Technika!

 • Teoria i praktyka – nie uczysz się wyłącznie teorii -u Nas uczysz się praktycznie!

Nasze wartości

 1. Realizujemy cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zadania wychowawcze placówki .
 2. Wspieramy wszechstronny rozwój i zdolności dziecka oraz motywujemy je do pogłębiania wiedzy.
 3. Wychowujemy w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka.
 4. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.
 5. Kształtujemy otwartość na wartości kultury.
 6. Wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną, Europą.
 7. Odkrywamy talenty i stwarzamy szanse ich wykorzystania.
 8. Własną postawą dajemy przykład młodzieży.
 9. Stale poszukujemy sposobów dotarcia do każdego ucznia.
 10. Otaczamy opieką i integrujemy uczniów ze wszystkich środowisk. Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia, dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie, wykorzystuje techniki multimedialne, myśli twórczo.
 1. Jesteśmy szkołą z wieloletnimi tradycjami. Kształcimy średnią kadrę techniczną w atrakcyjnych zawodach.
 2. Kształcimy kompetencje pozwalające na aktywne znalezienie się na polskim i europejskim rynku pracy lub dalszą naukę.
 3. Zapewniamy dobrze przygotowaną kadrę, która realizując programy nauczania stosuje aktywizujące metody nauczania w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną.
 4. Dbając o zachowanie tradycyjnych wartości równocześnie uwzględniamy potrzeby nowoczesnego kształcenia i wychowania.
 5. Pomagamy naszym uczniom w rozwoju ich talentów, dając możliwość wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia zawodowego jak i ogólnokształcącego.

Jako szkoła techniczna ściśle współpracujemy z wiodącymi firmami z branż w których kształci szkoła.

1. Technik Telekomunikacji:

 • Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych w Katowicach
 • OST-Engineer Systemy Teleinformatyczne w Chorzowie

2. Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 • Oze-Sun Siemianowice Śląskie
 • Euro-Centrum w Katowicach
 • Reensan Energy w Katowicach

3. Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

 • MBC Automatyka i Wentylacja  – Siemianowice Śląskie

4. Technik Urządzeń Dźwigowych

 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
 • Lift Sp. w Katowicach

Kierunki
Kształcenia

Klasy Mundurowe

Aktualności

Najnowsze Aktualności

Go to Top