Wyjście na spektakl

2024-02-01T13:48:29+01:00

Szkoła Co jak nie TEATR?! Wśrodę wybraliśmy się na przedstawienie pt. Terror. Jest to spektakl w formie rozprawy sądowej, w której publiczność wchodzi w rolę ławników i orzeka o winie bohatera. Sztuka grana jest przez aktorów Teatru Śląskiego na sali obrad Sejmu Śląskiego.