Szkoła

Home|Deklaracje maturalne

Deklaracje Maturalne

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik 1a Deklaracja Wariant A – Deklaracja dla: (1) ucznia ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej, który w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy; (2) absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny

Załącznik 1b Deklaracja Wariant B – Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo liceum, technikum, szkoły artystycznej, którego szkoła została zlikwidowana; (2) absolwenta szkoły za granicą, posiadającego dokument wydany przez tę szkołę, który nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce; (3) kończącego szkołę średnią przed 2005 r., który nie posiada żadnego świadectwa dojrzałości; (4) dla osób, które ukończyły lub w sesji zimowej 2021 r. zamierzają ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych

Załącznik 1c Deklaracja Wariant C – Deklaracja dla absolwenta, który uzyskał świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdał maturę w formule sprzed 2005 r.

Deklaracja Wariant A
Deklaracja Wariant B
Deklaracja Wariant C
Pobierz plik
Pobierz plik
Pobierz plik