tel. +48 32 2588314 | e-mail: sekretariat@tech8katowice.pl

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

Rada Rodziców2021-01-30T20:34:35+01:00

Szkoła

Home|Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

 • Przewodniczący –
 • Zastępca Przewodniczącego –
 • Skarbnik –
 • Sekretarz –

Szanowni Państwo, liczymy na wsparcie rodziców w częściowym współfinansowaniu potrzeb szkoły.

Wszystkie wydatki z tzw. Komitetu Rodzicielskiego są dokumentowane i jawne i przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów.

NUMER KONTA:

PKO SA
nr 71 1240 1330 1111 0011 0174 2062

Zachęcamy rodziców do wpłaty bezpośrednio na konto lub w sekretariacie Szkoły.

W rubryce TYTUŁEM proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza (np. 1a)Zadania Rady Rodziców przy Technikum nr 8 w Katowicach:

 • Dofinansowanie nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
 • Dofinansowanie nowości książkowych do biblioteki szkolnej,
 • Dofinansowanie do udziału uczniów w konkursach międzyszkolnych,
 • Dofinansowanie nagród w szkolnych konkursach,
 • Dofinansowanie uroczystości szkolnych,
 • Współfinansowanie pomocy naukowych, remontów, sprzętu.
 • Opiniowanie programów profilaktyczno – dydaktycznych.
Go to Top