Szkoła

Home|Harmonogram Matur

Harmonogram Matur’2021

Komunikat dyrektora Centralnej  Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

Harmonogram
Pobierz plik