Szkoła

Home|Aktualności, Klasy mundurowe|Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Katowicach
W dniu Patrona Szkoły Pan Dyrektor Krzysztof Kurowski uroczyście podpisał Porozumienie o współpracy w zakresie profilaktyki społecznej z Komendą Miejską Policji w Katowicach. W ramach porozumienia realizowane będą zadania edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki i kształtowania postaw patriotycznych i społecznych naszych wszystkich uczniów a w szczególności klas mundurowych/policyjnych.
Uczniowie klas mundurowych będą mieli okazję poznać pracę konkretnych wydziałów policji.