Szkoła

Home|Aktualności|Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Światowy Tydzień Wiedzy

o Antybiotykach

W

 dniach 18-24 listopada 2023 r. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy
o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia
w 2015 r.
Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności na antybiotyki
wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi. Celem kampanii jest zachęcenie
ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk,
aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny
narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe
stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii i hodowli zwierzęcej.