Szkoła

Home|Harmonogram, Komunikaty

Harmonogram, Komunikaty

Harmonogram 2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2021 r. – aktualizacja 4.01.2021 r.

Procedury

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

Dostosowania