Szkoła

Home|Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej 2021/2022

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Technikum NR 8 w Katowicach
w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp. Termin Forma Treść
1. 31.08.2021

(wtorek)

Rada pedagogiczna Przedstawienie m.in. przydziału obowiązków, propozycje rad szkoleniowych, przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2020/2021, imprez i uroczystości szkolnych.
2. 14.09.2021

(wtorek)

Rada pedagogiczna Przedstawienie m. in. Planu nadzoru pedagogicznego, terminarza obserwacji, planu pracy szkoły zatwierdzenie  programu wychowawczego                                      i programu profilaktyki,  pedagoga, lidera WDN, biblioteki,   zespołów przedmiotowych, SU. , itp.
3. 28.10.2021

(czwartek)

Rada Pedagogiczna

(szkolenie)

Zespół wychowawczy (problemy w klasach pierwszych); szkolenie
4. 16.12.2021

(czwartek)

Rada pedagogiczna

(zespół wychowawczy)

Zespół wychowawczy: przedstawienie m. in. Uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną lub nieodpowiednią  z zachowania, uczniów mających problemy
5. 11.01.2022

(wtorek)

Rada klasyfikacyjno- analityczna Klasyfikacyjna, podsumowująca I semestr roku szkolnego 2021/2022.
6. Luty 2022 Rada Pedagogiczna Szkolenie
7. 24.03.2022

(czwartek)

Rada pedagogiczna

(zespół wychowawczy)

Zespół wychowawczy; zagrożenia w klasach maturalnych
8. 26.04.2022

(wtorek)

Rada klasyfikacyjna Zatwierdzenie klasyfikacji klas maturalnych. Omówienie problemów wychowawczych pozostałych uczniów
9. 19.05.2022

(czwartek)

Zespół wychowawczy Omówienie problemów wychowawczych i dydaktycznych
10 15.06.2022

(środa)

Rada klasyfikacyjna Klasyfikacja za rok szkolny 2021/2022.
11 29.06. 2022

(środa)

Rada pedagogiczna Podsumowująca rok szkolny 2021/2022