Szkoła

Home|Plan uroczystości szkolnych

Plan uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

TECHNIKUM NR 8 W KATOWICACH

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.20201 (środa) wychowawcy klas
4. Ślubowanie klas pierwszych 8.10.2021 mjr Zalewski

2a – Kassner

3. Rajd szkolny 20.10.2021 Organizator R. Zaucha, I.Waluga, K. Nawrot przy współpracy z wych. klas.
5. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2021 (czwartek)

akademia

wtorek – 13.10. (środa)

3a – p. Dudziak
  6. Rocznica Odzyskania Niepodległości 11.11.2021 (czwartek) akademia 10.11

(środa)

1a – p. Gierszal
6. Wyjście delegacji na uroczystości organizowane przez miasto 11.11.2021 Klasy mundurowe
mjr Zalewski
7. Jasełka 22.12.2021 (środa) p. Michalska, p. Arendarski
8. Spotkania wigilijne 22.12.2021 wychowawcy klas
9. Pożegnanie absolwentów 29.04.2022 2b – p. Waluga
11. Przygotowanie sal do matur 29.04.2022 1b – p. Sitek
12. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach miejskich 3 Maja 3.05.2022 Klasy mundurowe
mjr Zalewski
14. Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022 3c – p. Knetka